facebook

Regulamin sklepu

                                                             §1

 1. Sklep internetowy zarejestrowany w domenie flyproject.com.pl prowadzony jest przez Aeronautica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Bolesława Chrobrego 9/137 będącą płatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem 9721256177, Regon 362039929, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000567707.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w sklepie jest Flyproject.com.pl. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 3. Dane kontaktowe sklepu Flyproject.com.pl:

          Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 w soboty 9-13.

          tel: +48 692752602

          tel: +48 692752587

          www.flyproject.com.pl
          bok@flyproject.com.pl

                                                              §2
Pojęcia użyte w regulaminie sklepu internetowego Flyproject.com.pl

 1.  Flyproject.com.pl - podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art. 1 niniejszego regulaminu,
 2.  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie,
 3.  Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna,  osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 §1, prowadząca we  własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 4.  Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 Kodeksu  cywilnego,
 5.  Towar – przedmiot materialny będący w ofercie flyproject.com.pl, który ze względu na swój  charakter zostanie połączony nierozłącznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i  prawnych;
 6.  Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego  flyproject.com.pl,
 7.  Konto Klienta – indywidualne konto Klienta po jego zarejestrowaniu w Sklepie. Klient loguje  się do swojego konta przy użyciu adresu e-mail i hasła,
 8.  Hasło - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i  weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie,
 9.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego  systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na  odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 10.  Przewoźnik - profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy  zakupione w Sklepie Produkty,
 11.  Sprzedawca - podmiot gospodarczy wyszczególniony w § 1 art. 1 niniejszego regulaminu,
 12.  Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U.  Z 2014r. Poz. 827),
 13.  Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z  późn. zm.),
 14.  Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania  cywilnego (Dz. U. nr 43poz296, z późnzm.),
 15.  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie  działalności gospodarczej (Dz. U. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 16.  BOK – (Biuro Obsługi Klienta) jednostka organizacyjna Flyrpoject.com.pl utworzona do obsługi  Klientów;
 17.  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art.  1;
 18.  Nowy Produkt - produkt (rzecz, przedmiot) w zabezpieczonym opakowaniu producenta  gwarantującym zachowanie parametrów technicznych, jakościowych i wydajnościowych  określonych przez producenta, jego właściwe działanie po nierozłącznym połączeniu z innymi  rzeczami. Usunięcie opakowania producenta powoduje uznanie produktu za używany;

                                                                  §3

Zasady korzystania z sklepu internetowego flyproject.com.pl

 1.  Sklep internetowy Flyproject.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.
 2.  Flyproject.com.pl dostarcza Towar na terenie Polski i Europyna koszt kupującego lub  sprzedającego w zależności od wartości zamówienia, przy czym wydanie Towaru następuje w  chwili odbioru przez klienta przesyłki. 
 3.  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej  Flyproject.com.pl. W tym celu wymagana jest rejestracja indywidualnego konta klienta  opartego na aktywnym adresie e-mail. Każde konto klienta zabezpieczone jest  niepowtarzalnym hasłem utworzonym przez klienta.
 4.  Konto klienta służy do przechowywania danych osobowych niezbędnych do realizacji  zamówienia.
 5.  Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania  uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich  przetwarzania lub ich usunięcia.

                                                                   §4
Składanie i realizacja zamówień

 1.  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
   - wyboru Towaru lub Towarów z oferty Flyproject.com.pl będących przedmiotem umowy    sprzedaży,
   - określenia adresu dostawy,
   - wybrania formy zapłaty dostępnych w Sklepie;
 2.  Zamówienie zostaje wysłane przez Klienta po naciśnięciu przycisku „POTWIERDZAM  ZAMÓWIENIE” [zamówienie z obowiązkiem zapłaty];
 3.  Wysłanie zamówienia zostaje potwierdzone przez:
   - nadanie numeru jednostkowego zamówienia,
   - wyświetlenie ekranu komunikatu z numerem jednostkowym zamówienia,
   - wysłaniem wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia wraz z numerem  jednostkowym,
   - odnotowanie numeru jednostkowego zamówienia w KONTO KLIENTA/ HISTORIA ZAMÓWIEŃ;
 4.  Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w zależności od wybranego sposobu płatności w  momencie:
   - dokonania przedpłaty na konto bankowe wskazane podczas składania zamówienia,
   - przypadku wybrania opcji płatności ZA POBRANIEM równocześnie z wysłaniem zamówienia  przez kliknięcie w przycisk KUPUJĘ [zamówienie z obowiązkiem zapłaty].
 5.  Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie własnym lub  dostawcy. W przypadku czasowej niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o  aktualnym stanie zamówienia w celu podjęcia przez niego decyzji dotyczącej realizacji  zamówienia.
 6.  Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu  księgowego potwierdzającego sprzedaż. Do tego momentu klient może również wycofać  złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem. Zamówienie wysłane nie podlega skasowaniu.
 7.  W przypadku składania zamówienia przez osoby reprezentujące jednostki prawne jak i osoby  fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wymagane jest zaznaczenie w opcjach chęci  otrzymania faktury oraz wypełnienia odpowiednich pól niezbędnych do wystawienia faktury  VAT.

                                                                       §5

CENY i PRODUKTY

 1.  Wszystkie ceny produktów oferowanych przez sklep Flyproject.com.pl wyrażone są w PLN i  zawierają podatek VAT. 
 2.  Flyproject.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów będących w ofercie.
 3.  Sklep zastrzega sobie prawo dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty.
 4.  Flyproject.com.pl zastrzega sobie prawo odwoływania promocji, a także prowadzenia ich do  wyczerpania zapasów.

                                                                       §6
SPOSÓB DOSTAWY / CZAS REALIZACJI

 1.  Sposób dostawy jest deklarowany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.

       Każdy produkt z oferty Flyproject.com.pl dysponuje informacją o czasie realizacji zamówienia            danego produktu
       - towar dostępny tzn. realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin,

       - 1-3 dni robocze tzn. realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 1-3 dni roboczych, 
       - 4-5 dni robocze tzn. realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 4-5 dni roboczych, 
       - NA ZAMÓWIENIE tzn. że klient zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia.

 1.  W przypadku produktów NA ZAMÓWIENIE zawarcie umowy sprzedaży jest traktowane jak  zawarcie umowy o świadczenie usług i stanowi wyraźną zgodę Klienta do braku prawa  odstąpienia od umowy.
 2.  Czas realizacji zamówienia to okres pomiędzy złożeniem zamówienia a jego wysyłką - z  uwzględnieniem tylko dni roboczych. Czas ten nie może przekroczyć 30 dni.
 3.  W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, zamówienie  będzie zrealizowane całościowo i zostanie przesłane do Klienta po skompletowaniu całego  zamówienia, co oznacza przyjęcia czasu realizacji z pozycji o najdłuższym czasie jego  realizacji.
 4.  Zamówienia wysyłamy za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.
 5.  Przy zamówieniu towaru na kwotę powyżej 400 zł brutto, koszty przesyłki pokrywa  Flyproject.com.pl, bez znaczenia jest tutaj forma płatności.
 6.  Koszt przesyłki o wartości do 399,00 zł brutto wynosi 17 zł brutto firmą kurierską DPD i 12 zł brutto Pocztą Polską bez względu na wybrana  przez klienta formę płatności.   
 7.  Przesyłki europejskie wyceniane są indywidualnie. Każdorazowo klient zostanie  poinformowany o tym fakcie przed wysyłką.  

                                                                       §7
FORMY ZAPŁATY

 1.  Klient ma do wyboru następujące FORMY PŁATNOŚCI
 2.  PRZEDPŁATA - wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym  pełnej kwoty,
 3.  ZA POBRANIEM - płatność należy uiścić w momencie dostarczenia Towaru u kuriera.
 4.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za                  pośrednictwem DotPay.pl.
 5.  Zakupy na raty. Sklep oferuje możliwość zakupu produktów w systemie ratalnym CA Raty (Credit Agricole Bank Polska S.A.) lub przy wykorzystaniu płatności DotPay.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1.  Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od  umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument  wszedł w posiadanie Towarów, Produktów, Nowych Produktów lub w którym osoba trzecia inna  niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w ich posiadanie. W przypadku gdy  Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, Produktów, Nowych Produktów które są  dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy  Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w  ostatniej przesyłce.
 3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:  Flyproject.com.pl, os. Bolesława Chrobrego 9/137, 60-681 Poznań o swojej decyzji o  odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo  wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4.  Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację  dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed  upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5.  W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za  niezawartą.
 6.  Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty  dostarczenia Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie  później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu  prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie  zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.  Konsument może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W  każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Rzeczy, Towaru,  Produktu, Nowego Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.  Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, Produkty, Nowe Produkty do Sprzedawcy  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.  Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14  dni na adres: Flyproject.com.pl, os. Bolesława Chrobrego 9/137, 60-681 Poznań (z  sugerowanym dopiskiem „ZWROT”)
 9.  Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, Produktu, Nowego Produktu tytułem  odstąpienia od umowy (koszty wysłania Towaru, Produktu, Nowego Produktu do Sprzedawcy).  Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”
 10.  Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
 11.  -o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem  świadczenia są Rzeczy, Towary, Produkty, Nowe Produkty, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Rzeczami,
 12.   -w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 13.   -w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14.   -Konsument zobowiązany jest do zwrotu Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu do  Sklepu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i  funkcjonowania, nieprzejawiającego śladów użytkowania.

                                                                      §9

RĘKOJMIA i GWARANCJA

 1.  Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy Flyproject.com.pl są produktami  nowymi i wolnymi od wad.
 2.  Flyproject.com.pl odpowiada w stosunku do przedsiębiorców za wady Rzeczy, Towaru,  Produktu, Nowego Produktu na podstawie artykułów Kodeksu Cywilnego  określających rękojmię za wady tj. art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego, a także na podstawie  karty gwarancyjnej, o ile Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt podlega gwarancji. W  stosunku do Konsumentów Sprzedawca odpowiada za wady Rzeczy, Towaru, Produktu,  Nowego Produktu na podstawie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie karty gwarancyjnej, o  ile Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt podlega gwarancji.
 3.  W przypadku produktów posiadających kartę gwarancyjną producenta, importera lub  dystrybutora szczegółowe warunki gwarancji wyszczególnione są w druku dokumentu  gwarancji dostarczonej wraz z Towarem. Reklamacje produktów podlegających gwarancji  mogą być zgłaszane bezpośrednio w serwisie producenta lub pośrednio przez sklep  Flyproject.com.pl
 4.  W momencie stwierdzenia wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu należy  skontaktować się z działem obsługi klienta sklepu pod adresem rma@flyproject.com.pl lub  telefonicznie opisując wadę / usterkę zakupionego Towaru. W przypadku niemożności  zdalnego usunięcia usterki przez naszych pracowników, dział reklamacji nada numer  jednostkowy i prześle go Państwu w celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji. Numer ten  prosimy umieścić w sposób widoczny na przesyłce wysłanej na koszt Klienta na wskazany  przez nas adres. Po rozpatrzeniu reklamacji Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt będzie  odesłany na koszt Sklepu. Sprzedawca ma obowiązek po uznaniu reklamacji za zasadną  dostarczyć Klientowi Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt wolny od wad.
 5.  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

                                                                      §10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Stronami umowy sprzedaży jest Klient flyproject.com.pl oraz Flyproject.com.pl.  Utrwalenie,  zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje w  momencie wydrukowania i przekazania klientowi dokumentu sprzedaży
 2.  We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy  o prawach konsumentów.

          Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy               sprzedaży jest w przypadku Klientów:

          -będących konsumentami - sąd właściwy dla miejsca jej wykonania zgodnie z art. 454                        Kodeksu cywilnego, o ile rzecz ma być dostarczona Konsumentowi do oznaczonego miejsca,              chyba że Konsument odebrał rzecz osobiście lub za pośrednictwem uprawnionej do tego                    osoby sądem właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jest sąd, w                którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub sąd wykonania umów,

           -dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art.            2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej sąd właściwy dla                      siedziby Flyproject.com.pl;

 1. Konsument jest uprawniony do polubownego dochodzenia roszczeń, składając wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej oraz do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Flyproject.com.pl lub drogą elektroniczną na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adres poczty elektronicznej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.