facebook
Szkoła latania

Co to jest UAVO VLOS i czy go potrzebuje?

Skrót UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) oznacza operatora bezzałogowego statku powietrznego. W Polsce, posiadania świadectwa kwalifikacji jest wymagane w przypadku wykorzystywania dronów w celach innych niż loty sportowe i rekreacyjne. Innymi słowami wszystkie loty komercyjne, wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO.

W ramach UAVO w naszej szkole mogą Państwo uzyskać uprawnienia:

VLOS-lot w zasięgu wzroku

BVLOS-lot poza zasięgiem wzroku

ORGANIZACJA EGZAMINÓW


Po przeprowadzonym szkoleniu na operatora BSP istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu Państwowego. Warunkiem zorganizowania egzaminu w miejscu, w którym zostało przeprowadzone szkolenie, jest utworzenie minimum dziesięcioosobowej grupy. Egzamin obejmuje część teoretyczną, która polega na rozwiązaniu testu. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z tej części kandydat przystępuje do części praktycznej. Jego zadaniem jest wykonanie bezzałogowym statkiem
powietrznym figur oraz manewrów określonych przez egzaminatora.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu BVLOS jest ważna licencja VLOS na dany rodzaj BSP. Ponadto kandydat przystępujący do egzaminu musi przedłożyć następujące dokumenty:
ważne badania wykonane u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej
lista lekarzy orzeczników: http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy
ważne ubezpieczanie OC na czas trwania egzaminu
polecane ubezpieczenia online: http://www.finansowachata.pl/index.php?s=3
potwierdzanie uiszczenia opłaty do ULC (potwierdzenia przelewów na konto ULC)

Opłaty

Opłaty związane z przystąpieniem do egzaminów oraz wydaniem certyfikatów są stałe, określone przez ULC i wynoszą około:
egzamin teoretyczny: 53zł
egzamin praktyczny: 105zł
wydanie świadectwa UAVO: 43zł

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO
1. Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
2. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzone w ośrodkach medycyny lotniczej akredytowanych przez ULC
3. Potwierdzenie wpłat za egzaminy (teoria, praktyka) oraz za wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO
4. Dowód wykupienia polisy OC na loty dronami / modelami RC (polisa OC może być wykupiona tylko na dzień przeprowadzenia egzaminu).
5. Opis sprzętu, na którym ma zostać wykonany egzamin tj. wyposażenie, rodzaj napędu, autopilot, przeznaczenie itp.
Powyższe dokumenty i uzupełnione o protokoły zaliczonych egzaminów teoretycznego i praktycznego (otrzymywane po egzaminach) należy wysłać na adres główny Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czas oczekiwania na wystawienie świadectwa przez ULC wynosi do 30 dni.
W trakcie egzaminu, wymagane jest posiadanie wszystkich powyższych dokumentów.

Gdzie szkolimy?

Lądowisko w Pile to dawne lotnisko wojskowe. Główna droga startowa ma nietypowy układ północ-południe. W swojej infrastrukturze technicznej lotnisko posiadało: park samochodowy, budynki koszarowe i magazynowe, dwie składnice materiałów pędnych i smarów, dwa hangary oraz 40 schronohangarów. Szkolenie organizowane jest przy współpracy z Aeroklubem Ziemi Pilskiej. W styczniu 2012 roku część byłego kompleksu wojskowego została zarejestrowana przez Aeroklub Ziemi Pilskiej jako lądowisko wielofunkcyjne użytku publicznego. Aeroklub prowadzi szkolenia szybowcowe i samolotowe, organizuje wycieczki z przewodnikiem dla najmłodszych oraz imprezy integracyjne w lotniczej konwencji. W 2014 i 2015 roku Aeroklub Ziemi Pilskiej organizował Międzynarodowy Zlot Dwupłatowców.

 #Startuj z nami!

Szkoła latania Jest 2 produktów.

Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów
Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów